Alle samlinger
Info om kursene
Hvor ofte oppdateres kursene?
Hvor ofte oppdateres kursene?
Anders Gudmestad avatar
Skrevet av Anders Gudmestad
Oppdatert over en uke siden

Hyppigheten av oppdateringene varierer mellom de ulike kurs. Noen kurs oppdateres hver gang det kommer nye retningslinjer for innholdet slik det gjør for eksempel i førstehjelpskursene våre. Andre kurs vil årlig bli testet av fageksperter ved ulik frekvens slik som alle kurs innen bygg- og anlegg. For detaljer rundt våre fageksperter eller frekvensen for oppdateringer på hvert kurs kontakt oss på [email protected]

Svarte dette på spørsmålet?